KÖSZÖNTJÜK A MINDSZENTGODISAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HONLAPJÁN!

"A feladat egyszerűnek tűnik: olyan iskolát szeretnénk létrehozni, amelyik eredményesebb ma, mint volt tegnap és eredményesebb lesz holnap, mint ma!"

 

  

A Nemzeti Tehetség Program keretében két pályázatunk is nyert.

"JÁTÉKVILÁG" pályázat (707000,-Ft)

Az „Okosodj játszva!” játékműhely célja, hogy azok az alsó tagozatos diákok, akik a matematikai-logikai területen tehetségesek a beszerzett eszközök alkalmazásával fejlődik a tanulók érzelmi, akarati tulajdonságai, játékkultúrájuk. Megtanulják kezelni a kudarcot és a sikert. Önbizalmuk erősödik, könnyebben teremtenek kapcsolatokat másokkal. 

A”Play English” foglalkozásokat a felsős tanulók részére indítottuk, akik anyanyelvi, vagy idegen nyelvi területen mutatkoznak tehetségesnek és kellő motivációval rendelkeznek. A társasjátékok, szótanuló játékok, kártyák segítségével egyszerre több kompetenciát is fejlesztünk, szókincsük gazdagodik, míg ők sikerélményhez jutnak, nyelvi fejlődésüket is elősegítjük.

"REJTETT KINCSEK A ZSELIC MEZSGYÉJÉN" pályázat (1100000,-Ft)

Programunk elsődleges célja, hogy tanulóink megismerjék szűkebb pátriájuk rejtett értékeit, szépségeit, amelyek a felületes szemlélő számára rejtve maradnak. Ezzel erősítjük a gyermekek kötődését a szülőföldjükhöz, s a közösen felfedezett kincsek pedig még jobban összekovácsolják a közösséget. Felfedező túráink során a gyerekek megismerkedhetnek a Zselic épített értékeivel, történetével, a népi mesterségekkel, hagyományokkal. Tudomást szerezhetnek a közvetlen környezetünkben élt neves személyről, mely motivációt adhat a további tanulásra. Tanulóink büszkék lehetnek majd arra, hogy mindennapjaik közvetlen közelében is vannak értékes dolgok. A program további célja, hogy fejlődjön tanulóink tájékozódási képessége, biztonságosan tudjak tájékozódni térkép, tereptárgyak, turista jelzések alapján a szabadban. 

 

Intézményfenntartó: 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetvári Tankerülete

Elérhetőségünk

Mindszentgodisai Általános Iskola 
cím: 7391 Mindszentgodisa Kossuth u. 71.
Tel., Fax.: 72/478-093
weblap: www.mindszentgodisaiskola.hu

Igazgató: Fuchs Károlyné

e-mail: fukanima@citromail.hu

Igazgatóhelyettes:
 Gaál Tiborné

e-mail: gaaltiborne55@gmail.com 

 MAGYAR DIÁKSPORT NAPJA 2017